WHAT

I once asked a wise man how he learned. tl;dr: Stay hungry for knowledge. This mindset will guide you toward the right people and materials

HOW

Here is his reply:

Tự học chủ yếu là thái độ thôi em. Mình cứ chủ động tìm kiếm thông tin thay vì chỉ phụ thuộc vào trường/lớp thì gọi là tự học.

Khi em có thái độ đó em sẽ vừa phát triển kĩ năng tự học phù hợp vừa phát triển kiến thức nhờ tự học.

Anh có thói quen tìm hiểu thông qua một mix các loại tư liệu gồm youtube, bài viết học thuật, sách ebook, đôi khi sách giấy.

Việc mentor chung chung nó sẽ mơ hồ. Em nên nhìn xem mình còn yếu điểm nào thì cứ hỏi xung quanh, nếu ai có thông tin họ sẽ giúp. Có thể họ giúp đc nhiều, hoặc nếu ko nhiều thì họ cũng cho em manh mối để mình đào thêm cho sâu.

I’d like to season his saying with a bit of my experience: practice. It helps me reinforce the knowledge I just learn and understand how to apply it better.
For this same reasons, I used to dislike technical books that don’t have exercises (I’m looking at you poodr). They were more like a long Wikipedia article that I bookmarked and came back from time to time. However, the more I read, the more I realize there are not so many materials that fit my preference. Again, it would be better if I proactively came up with my exercises. It could be refactoring a toy project, or better, an open-source one.

Closing thoughts

Be proactive when learning completes 80% of the quest for knowledge. It would be nice if you can finish it off with some practice. Happy learning!